Fremtidens klimamodeller


Hvad kan klimamodeller fortælle os om fremtiden og fortiden?

Se film

Klimamodellerne og fremtiden


Måske vil fremtidens klimamodeller kunne indregne potientielle tippingpoint - men faren for eksponentielle temperaturstigninger er reel.
Interview med Peter Ditlevsen, lektor ved Niels Bohr Instituttet.
I mange årtier har forskere indsamlet data om klima ved hjælp af kerner fra is, træer og koraller samt kulstofdatering. Fra denne forskning har de opdaget detaljer om tidligere menneskelig aktivitet, temperaturændringer i vores have, perioder med ekstrem tørke og meget mere.

Som flere datapunkter indsamles, øger de nøjagtigheden af ​​eksisterende klimamodeller. Dette forbedrer klimaprognoser, fordi tidligere klimadata hjælper med at etablere en basislinje for typiske klimasystemer. Derfra etablerer forskere klimavariabler, som de ønsker at holde de samme, som skydække, og variabler, de ønsker at teste, som øget kuldioxid, for at evaluere hypoteser om fremtidige ændringer. Disse kunne estimere alt fra havets stigning til øgede temperaturer og risiko for tørke og skovbrande.

Men hvor nøjagtige er klimamodeller?

Da verden ikke har råd til at vente årtier på at måle nøjagtigheden af forudsigelser for klimamodeller, tester forskere en models nøjagtighed ved hjælp af tidligere begivenheder. Hvis modellen nøjagtigt forudsiger tidligere begivenheder, som vi ved, er sket, skal den også være ret god til at forudsige fremtiden. Og jo mere vi lærer om tidligere og nuværende forhold, jo mere nøjagtige bliver disse modeller.

Klimamodeller er komplekse på grund af alle de elementer, der er i strøm inden for Jordens systemer. Hvis vores atmosfære var som månens, ville klimamodellering være ret let, fordi månen næppe har en atmosfære. På Jorden skal klimaforskere tage højde for temperaturudsving, vindmønstre, havstrømme, egenskaber på landoverfladen og meget mere. På grund af dette overvejer modellerne altid et vist niveau af usikkerhed - men modeller, der måler mindre områder med højere opløsninger, producerer mere nøjagtige modeller. På trods af en lille mængde usikkerhed finder forskere klimamodeller i det 21. århundrede for at være ret nøjagtige, fordi de er baseret på velbegrundede fysiske principper for jordsystemprocesser. Dette grundlag styrker det videnskabelige samfunds tillid til, at menneskelige emissioner ændrer klimaet, hvilket vil påvirke hele planeten.

Forståelse af fortid, nutid og fremtidigt klima hjælper os med at forstå, hvordan Jordens systemer fungerer naturligt. Denne information kombineret med klimamodeller giver os mulighed for at bestemme, hvordan både naturlige og menneskeskabte påvirkninger har og vil påvirke ændringer i vores klima. Disse forudsigelser og resultater kan også antyde, hvordan man kan afbøde de værste virkninger af klimaændringer, og de hjælper beslutningstagere med at prioritere miljøspørgsmål baseret på videnskabelig dokumentation.


Det politiske budskab


Politikere, økonomer og endda nogle naturvidenskabsmænd har haft en tendens til at antage, at tipping points i jordens klimasystem - såsom tabet af Amazonas regnskov eller den vestlige antarktiske iskappe – forbindes med lav sandsynlighed også er udsat for en kun ringe videnskabelig forståelse.

Der er dog stadig stigende bevis for, at disse begivenheder kunne være mere sandsynlige, end man hidtil har troet, men at de kan have stor indflydelse og kan være sammenkoblet på tværs af forskellige biofysiske systemer, - hvilket potentielt kan forandre verden til nye balancer og dermed irreversible ændringer.


Se fremtidens temperaturstigninger